Παρακολούθηση κάδων που περιέχουν υφάσματα

Εκσυγχρονίστε την συλλογή ρούχων με την παρακολούθηση κάδων που περιέχουν υφάσματα.

Κάδοι ανακύκλωσης υφασμάτων γεμίζουν με δωρισμένα ρούχα από τα περισσότερα σημεία ανακύκλωσης και από πολυκαταστήματα, συχνά όμως ξεχειλίζουν με τις τσάντες από δωρεές που έχουν συσσωρευτεί. Τα μοτίβα πληρότητας κάδων που περιέχουν ρούχα είναι συνήθως σποραδικά και δύσκολο να προβλεφθούν με βεβαιότητα, αλλά με την προσθήκη παρακολούθησης επιπέδου πληρότητας η διαδικασία αυτή καθίσταται εφικτή.

Η συγκομιδή κάδων που περιέχουν ρούχα είναι αρκετά δαπανηρή και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας που έχει αποκτηθεί από τη χρήση του συστήματος EasyBin το οποίο προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση. Η παρακολούθηση των κάδων που περιέχουν υφάσματα προσφέρει εξοικονόμηση και βελτίωση με διάφορους τρόπους. Η εταιρεία Salvation Army είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία συλλογής υφασμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν αρχίσει τη χρήση του συστήματος EasyBin ανατολικά στα Midlands.

Οφέλη από τη χρήση του EasyBin

Η χρήση του συστήματος παρακολούθησης επιπέδου πληρότητας EasyBin συμβάλλει στα παρακάτω:

  • Μείωση υπερχειλισμένων κάδων
  • Μείωση των περιττών διαδρομών με σκοπό το άδειασμα μισογεμάτων κάδων
  • Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας κατά τη αποκομιδή των κάδων
  • Συγκέντρωση στοιχείων συμπεριφοράς των κάδων
  • Μεγιστοποίηση πιθανότητας ανάκτησης πολύτιμων υφασμάτων από την περιοχή
  • Εξοικονόμηση καυσίμων
  • Εξοικονόμηση χρόνου
  • Δυνατότητες εντοπισμού σε περίπτωση κλοπής (με χρήση GPS)