Κερδίστε μείωση του κόστους και του χρόνου συλλογής απορριμμάτων με τη χρήση του συστήματος EasyBin με το οποίο παρακολουθείτε το επίπεδο πληρότητας οποιουδήποτε κάδου στα όρια του Δήμου σας.

Η αυτόματη παρακολούθηση των κάδων παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, επιτρέποντας τον ευφυή σχεδιασμό των δρομολογίων για τις αποκομιδές διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ότι καμία επίσκεψη των οχημάτων και του προσωπικού σας, δεν γίνεται άσκοπα και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων είναι πλέον παρελθόν.