Το υποσύστημα EasyBin Collect σας προσφέρει μείωση τόσο του κόστους όσο και του χρόνου συλλογής απορριμμάτων. Η αυτόματη παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας των κάδων παρέχει έγκαιρες ειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, επιτρέποντας τον καλύτερο σχεδιασμό των δρομολογίων συγκομιδής, διασφαλίζοντας ότι καμία επίσκεψη δεν πάει χαμένη και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων είναι παρελθόν.

Το υποσύστημα EasyBin Collect θα χρησιμοποιηθεί από τους χειριστές του οχήματος συλλογής απορριμμάτων για να λάβουν εντολές εργασίας από το κεντρικό σύστημα EasyBin. Επιπλέον παρέχονται πληροφορίες σχετικά με προτεινόμενες διαδρομές και την εκτιμώμενη διάρκεια εκτέλεσης δρομολογών. Κατά την εργασία, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αναφέρει τις πληροφορίες πεδίου στην κεντρική διοίκηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας κάδος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, το υποσύστημα EasyBin Collect θα ενημερώσει το EasyBin HUB ότι ένας κάδος έχει χαθεί από τη διαδρομή συλλογής, έτσι ώστε να καταγραφεί στον διαχειριστή του δικτύου. Συνολικά το υποσύστημα σας προσφέρει:

  1. Αυτόματη δρομολόγηση σε όλο το δίκτυο των κάδων
  2. Συλλογή δεδομένων από το πεδίο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών
  3. Αναφορά ανεπιτυχών αποκομιδών
  4. Ειδοποιήσεις (Alerts)