Η διαδικτυακή εφαρμογή μας είναι το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία διαδρομών και την ανάλυσή των αποτελεσμάτων (reporting).


Παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, η ομάδα σας μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί διαφορετικές περιοχές της πόλης ή της περιοχής ταυτόχρονα. Το σύστημα είναι εξαιρετικά ευέλικτο και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε σημαντικά κατώτατα όρια για τις παραμέτρους του δικτύου σας. Μερικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη χρήση του συστήματος EasyBin είναι τα ακόλουθα: