Το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων μας με βάση το λογισμικό Excel επιτρέπει τη σε βάθος ανάλυση των ισχυρών ανεπεξέργαστων δεδομένων του EasyBin με μερικά μόνο κλικ.

Ο Αναλυτής EasyBin είναι μία δωρεάν επέκταση λειτουργίας (add-on) στην πλήρη σειρά του EasyBin που επεκτείνει σημαντικά την ανάλυση που μπορεί να εκτελεστεί στα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα.

Ο αναλυτής επεξεργάζεται ένα *CSV (Comma Separated Value) αρχείο που περιλαμβάνει τα δεδομένα επιπέδου πληρότητας του κάδου και παράγει ένα λογιστικό φύλλο Excel το οποίο δείχνει τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης κατά την περίοδο που έχει ζητηθεί. Τα δεδομένα ταξινομούνται και παρουσιάζονται έτσι ώστε ένας εργαζόμενος με βασικές γνώσεις Excel να μπορεί να εκτελέσει στοχευμένη ανάλυση σε συγκεκριμένους τομείς που δεν καλύπτονται από τη σουίτα του EasyBin. Τα δεδομένα του κάδου ταξινομούνται αυτόματα σε θέσεις, επιμέρους θέσεις, μεμονωμένες θέσεις και τύπους περιεχομένου που επιτρέπουν γρήγορα και διορατικά συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση των κάδων που διαχειρίζεται το σύστημα EasyBin.

*CSV αρχεία: αρχεία που περιέχουν μέσα τους δεδομένα υπό μορφή Excel, δηλαδή περιέχουν πολλαπλά πεδία με μία ή περισσότερες τιμές για κάθε πεδίο.