Πλεονεκτήματα χρήσης του EasyBin

Μείωση του κόστους και του χρόνου συγκομιδής με δυναμική δρομολόγηση βάσει των αναφερόμενων επιπέδων πληρότητας. Η αυτόματη παρακολούθηση των κάδων παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, επιτρέποντας την βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό των δρομολογίων, διασφαλίζοντας ότι καμία επίσκεψη δεν πάει χαμένη και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων είναι παρελθόν.

Το EasyBin δεν περιορίζεται μόνο για στη συγκομιδή απορριμμάτων. Οι αισθητήρες nPod μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε κάθε δοχείο για την παρακολούθηση της κατάστασης του κάδου, όταν θέλετε να γνωρίζετε το επίπεδο πληρότητας, αποστέλλοντας ειδοποίηση αν έχει πάρει φωτιά, μετακινηθεί ή αναποδογυρίσει.

Μείωση κόστους

 • Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων
 • Μείωση του μεγέθους του στόλου οχημάτων
 • Αφαίρεση ελάχιστα χρησιμοποιούμενων κάδων
 • Μειωμένη φθορά και συντήρηση για τα οχήματα συγκομιδής
 • Καταπολέμηση κλοπής κάδων και των περιεχομένων τους
 • Πλήρης χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού σας

Αποτελεσματική λειτουργία

 • Κατάργηση περιττών δρομολογίων
 • Βελτιστοποίηση διαδρομών συλλογής απορριμάτων
 • Αποφυγή αντιαισθητικών υπερχειλισμένων κάδων
 • Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε περιοχές όπου είναι αναγκαίο

Χρησιμοποιήστε το σύστημα EasyBin API για τροφοδότηση των υπάρχοντών πακέτων λογισμικού σας με σημαντικά δεδομένα του επιπέδου πληρότητας.

Παρακολούθηση κάδων και δημιουργία αναφορών (reporting)

 • Ανάλυση των υπαρχόντων δρομολογίων συγκομιδής με πραγματικά επίπεδα πληρότητας
 • Συγκέντρωση στοιχείων για τη δημιουργία νέων συστημάτων συγκομιδής
 • Προσδιορισμός της κίνησης των κάδων με χρήση του εργαλείου EasyBin Analyser
 • Αναφορές (reports) για τα επίπεδα πληρότητας ανά γειτονιά
 • API για τη διασύνδεση με συστήματα τρίτων, όπως εφαρμογές διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου (fleet management) καθώς και Mobile εφαρμογές ενημέρωσης των πολιτών.