Παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας

Συλλογή απορριμμάτων αυτή τη στιγμή

Η συλλογή απορριμμάτων είναι εξέχουσας σημασίας για τη σημερινή εποχή. Επί του παρόντος, η πλειοψηφία των δικτύων κάδων του κόσμου συλλέγει ή εξυπηρετεί χωρίς τη χρήση συστήματος παρακολούθησης επιπέδου πληρότητας. Οι αποφάσεις βασίζονται σε εικασίες, στα αιτήματα των πελατών και σε σταθερά δρομολόγια. Δυστυχώς, υπερχειλισμένοι κάδοι, περιττά αδειάσματα και ανεπαρκής χωρητικότητα είναι συνηθισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στα σημερινά δίκτυα κάδων.

Υπερχειλισμένοι κάδοι – κάδοι ανακύκλωσης

Αντιαισθητικό, με έντονες οσμές και ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Το σενάριο της υπερχείλισης κάδων είναι συνηθισμένο θέαμα στα σημεία ανακύκλωσης. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να βλέπεις σακούλες ρούχων που έχουν συσσωρευτεί σε κάδους με σκοπό να δωριστούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ανάμεσα σε ένα βουνό ανάμεικτης ανακύκλωσης.

Περιττή εκκένωση

Άδειασμα κάδων που δεν έχουν αγγίξει ούτε το 25% της πληρότητας τους μεταφράζεται σε σπατάλη καυσίμων, χρόνου και χρημάτων. Οι τυπικοί μέσοι όροι των οχημάτων ανακύκλωσης είναι μόνο 3mpg και το κόστος των καυσίμων σήμερα κυμαίνεται στο £ 1.95 ανά μίλι, ενώ παράλληλα εκπέμπονται σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα CO2. Ο χρόνος που απαιτείται από τους εργαζόμενους για περιττή συγκομιδή κάδων, αποτελεί σημαντική απώλεια πόρων και αφήνει περιθώρια για σημαντικές βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Αδυναμία αντίδρασης σε αυθόρμητα γεγονότα

Χωρίς την παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας δεν είναι δυνατή η αντίδραση σε αυθόρμητα ή ασυνήθιστα γεγονότα. Για παράδειγμα, ένας κάδος θα μπορούσε να γεμίσει λίγες ώρες μετά την συγκομιδή του και να μην αδειάσει για τις επόμενες 7 ημέρες. Η απόλυτη υπηρεσία συγκομιδής κάδων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το επίπεδο πληρότητας.

Περισυλλογή αγνώστων αντικειμένων

Όταν τα οχήματα συλλογής απορριμμάτων προγραμματίζουν τη συγκομιδή ενός κάδου έχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον όγκο του περιεχομένου που περιμένουν να παραλάβουν. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες τα οχήματα συχνά γεμίζουν και επιστρέφουν πίσω στην αποθήκη για ξεφόρτωμα. Κατά συνέπεια, έχοντας αφήσει ημιτελή τη διαδρομή τους, θα πρέπει να θυμηθούν να μαζέψουν τους εναπομείναντες κάδους. Μία τέτοιου είδους αναποτελεσματική δρομολόγηση μπορεί εύκολα να βελτιωθεί όταν οι όγκοι που πρόκειται να συλλεχθούν σε κάθε θέση είναι γνωστοί.

Το σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας αλλάζει τα πάντα!

Για να λάβετε τις πιο αποτελεσματικές αποφάσεις πρέπει να σας παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες από ένα σύστημα παρακολούθησης επιπέδου πληρότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα ξέρετε πριν την συγκομιδή τι θα χρειαστεί να συλλεχθεί.

Ενημερωθείτε για το επίπεδο πληρότητας των κάδων σας – Λάβετε ενημερώσεις για το επίπεδο πληρότητας των κάδων, προγραμματίστε διαδρομές ακριβώς γύρω από τους κάδους που χρειάζονται. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί να εκτελείται αυτόματα από το EasyBin.

Ελαχιστοποιήστε τους υπερχειλισμένους κάδους – Αντιαισθητικοί, γεμάτοι κάδοι θα μειωθούν δραματικά με τον αυτόματο προγραμματισμό συλλογής με βάση την κατάσταση πληρότητας. Τα φορτηγά συλλογής απορριμμάτων λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και με τέτοιο τρόπο, ώστε τοποθεσίες με τακτικά υπερχειλισμένους κάδους να συλλέγονται συχνότερα.

Βελτιστοποιήστε το εργατικό δυναμικό σας – Μία αποτελεσματικότερη υπηρεσία συγκομιδής θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού σας, λιγότερο χρόνο εξυπηρέτησης άδειων κάδων καθώς και περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για έναν υπάλληλο να αναλάβει άλλα καθήκοντα.

Προσδιορίστε περιοχές για επέκταση – Αναμφίβολα, ένα σύστημα παρακολούθησης επιπέδου πληρότητας θα προσδιορίσει τις περιοχές του δικτύου των κάδων που έχουν ελλιπή ή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Η συλλογή ιστορικών δεδομένων σας παρέχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη συμπεριφορά των κάδων. Αυτό προσδιορίζει με σαφήνεια τις περιοχές που θα πρέπει να επεκταθούν και εκείνες που μπορούν να μειωθούν.

EasyBin η ιδανική λύση παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας