Έλεγχος πληρότητας κάθε είδους σιλό

Έξυπνοι αισθητήρες εντοπισμού επιπέδου πληρότητας

Δύο αισθητήρες υπερήχων τοποθετημένοι μέσα σε κάθε σιλό μεταβλητής γωνίας κάνουν τον αισθητήρα nPod της EasyBin να είναι ο πιο ευέλικτος αισθητήρας κάδου/σιλό που διατίθεται στην αγορά. Η ασυναγώνιστη αξιοπιστία και η ακρίβεια των μετρήσεων οφείλεται στη χρήση διπλών υπερήχων και έξυπνων αλγορίθμων.

Κατασκευασμένο με νοημοσύνη επιτρέπει στον αισθητήρα nPod να αναφέρει τα επίπεδα πληρότητας μόνο όταν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και επιτρέπει στους διαχειριστές του κέντρου EasyBin να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο στις αλλαγές στο επίπεδο πληρότητας.

Εντοπισμός θερμοκρασίας και φωτιάς

Ο αισθητήρας nPod Ο αισθητήρας nPod παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία στο σιλό για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπερβαίνει τις συνηθισμένες θερμοκρασίες μέρα με την ημέρα. Αν μια απότομη αύξηση της θερμοκρασίας ανιχνευθεί, γίνεται αμέσως σύνδεση με το κέντρο EasyBin διασφαλίζοντας ότι η προειδοποίηση δίνεται στα κατάλληλα άτομα μέσω SMS, email SMSemail ή ειδοποίηση συστήματος.

Εντοπισμός δόνησης και κλίσης

Ανίχνευση και αναφορά των άδειων σιλό χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο επιταχυνσιόμετρο το οποίο επιτρέπει στη συσκευή EasyBin να δώσει μία σχεδόν ζωντανή προβολή των κάδων που εξυπηρετούνται.

Τοποθεσία GPS

Χρησιμοποιώντας την πρόσθετη λειτουργία του GPS επιτρέπει την παρακολούθηση των τοποθεσιών των σιλό και καθιστά άμεση την παρακολούθηση των κινητών δοχείων. Επίσης, το GPS χρησιμοποιείταιως μέσο ανίχνευσης σε περίπτωση κλοπής και αποστέλλει ειδοποιήσεις στο κέντρο EasyBin ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν σημαντικές και απρόσμενες αλλαγές της τοποθεσίας.